«Οι υψηλοί και άδικοι φόροι σκοτώνουν την Οικονομία» – Spot της Δημοκρατικής Ευθύνης

σποτ