Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Ευθύνης, Σπύρος Ζαφείρης, στο Ήπειρος tv

Zafeiris