Πιστοποιημένος ελεγκτής-λογιστής (FCCA) ήδη από το 2004, εργάστηκε ως οικονομικός διευθυντής σε εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων (2010-2014) καθώς και σε πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες (1999-2009) τόσο για σκοπούς ελέγχου οικονομικών καταστάσεων όσο και για σκοπούς εξαγορών (financial due diligence) και διερεύνησης απάτης στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Προηγουμένως, (1995-1999) είχε εργαστεί ως λογιστής για μικρή οικογενειακή επιχείρηση επεξεργασίας και εμπορίας τροφίμων.

Είχε επίσης την ευκαιρία να συνεργαστεί (2009-2010) με την ρυθμιστική αρχή του ελεγκτικού επαγγέλματος στο Υπουργείο Οικονομικών, εκπαιδευόμενος από επαγγελματίες του ICAEW στο Λονδίνο, εκτελώντας την πρώτη επισκόπηση επί της ελεγκτικής μεθοδολογίας που οι 23 τότε ελεγκτικές εταιρείες στην Ελλάδα ακολουθούσαν (ISQC-1).

Ο κος Αφράτης διδάσκει αδιαλείπτως από το 2008 επαγγελματίες λογιστές και στελέχη οικονομικών διευθύνσεων σε θέματα σχετικά με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους παρόχους εκπαίδευσης.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.