Στήριξε οικονομικά την προσπάθεια της Δημοκρατικής Ευθύνης

Τράπεζα Πειραιώς

ΙΒΑΝ: GR19 0172 0260 0050 2608 5256 545
SWIFT-BIC: PIRBGRAA