Η νέα σύνθεση της Δημοκρατικής Ευθύνης μετά το Ιδρυτικό Συνέδριο, έχει ως εξής:

Eπικεφαλής – Γενικός Γραμματέας: Θωμάς Παπαλιάγκας

ΠρόεδροςΒασίλης Παυλίδης

Οργανωτικό: Φασούλας Βασίλειος

Μέλη Εκτελεστικού Συμβουλίου:

 

Μέλη Γενικού Συμβουλίου: