Είναι απόφοιτος της Νομικής Θεσσαλονίκης (2001) με μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Leicester της Μεγάλης Βρετανίας (2004). Είναι μέλος σε διάφορους επιστημονικούς φορείς, ελληνικούς και διεθνείς. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας από το 2002. Ιδρυτικό μέλος στο Δικηγορικό Γραφείο Φ. Σαμαρά – Π. Μαουσίδη – Θ. Παπαλιάγκα – Γ. Ζαρζώνη και Συνεργατών. Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας επί τρεις θητείες (2005-2014). Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από το Νοέμβριο του 2013 μέχρι τις 16 Απριλίου 2016. Διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος στη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Λάρισας 2006-2010.

dark-brick-wall-desktop-background