Πρόγραμμα

Κανένα πρόγραμμα δεν έχει αξιοπιστία αν δεν συνοδεύεται από την ανάληψη ευθύνης. Μαζευτήκαμε άνθρωποι με εμπειρία, γνώση, όραμα, θέληση και αποφασιστικότητα για ρήξεις προς το συμφέρον της χώρας μας.

Το πρόγραμμα που ετοιμάσαμε είναι αναγκαστικά συνοπτικό. Πηγάζει όμως από βαθιά γνώση και εμπειρία των τομέων στους οποίους έχουμε εξειδίκευση και παρελθόν. Ομάδες εργασίας θα εξειδικεύσουν τις ρεαλιστικές προτάσεις μας, οι οποίες θα παρουσιαστούν θεματικά στα πλαίσια της ανάπτυξης του μεταρρυθμιστικού προοδευτικού προγράμματος που θα ολοκληρώσουμε.

Σύνταγμα – Θεσμική ανασυγκρότηση – Δικαιοσύνη

Οραματιζόμαστε

 • Ένα Σύνταγμα που εξισορροπεί και διαχωρίζει τις εξουσίες μεταξύ τους, που επιτρέπει τον αλλήλο-έλεγχο αλλά και τη λήψη αποφάσεων.
 • Ένα Σύνταγμα που επιτρέπει στη Δικαιοσύνη να ελέγχει τον εν ενεργεία πρωθυπουργό και τους υπουργούς του.
 • Ένα Σύνταγμα που θα διασφαλίζει πως μόνο σε έκτακτες και εξαιρετικές περιστάσεις θα έχουμε μειωμένη κυβερνητική θητεία.
 • Ένα Σύνταγμα που θα εξασφαλίζει την ισοπολιτεία και θα προστατεύει τους αδύναμους.
 • Ένα Σύνταγμα που θα θωρακίζει τις αξίες.
 • Μια Δικαιοσύνη χωρίς δεσμεύσεις, παρεμβάσεις και εξαρτήσεις από την εκτελεστική εξουσία.
 • Μια Δικαιοσύνη που κυνηγάει και δεν ανέχεται τη διαφθορά.

Προτείνουμε

 • Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και Υπουργικής ιδιότητας.
 • Την αδυναμία υποβολής βουλευτικής υποψηφιότητας στις επόμενες εκλογές μετά την υπουργική θητεία.
 • Την επιλογή των προέδρων των ανεξάρτητων αρχών και των ανώτατων δικαστικών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
 • Την αύξηση των ελεγκτικών καθηκόντων και υποχρεώσεων των βουλευτών.
 • Τη δημιουργία δεύτερου σώματος, ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να εκπροσωπείται στην κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα των νόμων που θα ελέγχονται διπλά.
 • Τη δημιουργία Συνταγματικού Δικαστηρίου για τον ουσιαστικό expost ή, σε περίπτωση αναπομπής από τον ΠτΔ, exante έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων.
 • Τη λογοδοσία των ανεξάρτητων αρχών μόνο στη νομοθετική εξουσία και όχι στην εκτελεστική, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ανεξαρτησία τους.
 • Την ενίσχυση των θεσμών διαμεσολάβησης και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, με σκοπό την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και την έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης.

Δημογραφικό

Χρειάζεται εθνικό μακρόπνοο σχέδιο. Χρειάζεται κυρίως αλλαγή των προτύπων ζωής που θα ανταποκρίνονται αφ’ ενός στις σύγχρονες απαιτήσεις, θα προωθούν αφ’ ετέρου έναν οικογενειακό σχεδιασμό από τους πολίτες που θα ευνοεί τη γέννηση και το μεγάλωμα παιδιών.

Οραματιζόμαστε

 • Την αναστροφή του δημογραφικού μαρασμού της χώρας ξεκινώντας από την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Καταρχήν εθνικός στόχος πρέπει να είναι η αναλογία 2,1 παιδιά/γυναίκα που απαιτείται για να μένει ο πληθυσμός της χώρας σταθερός αντί του σημερινού 1,3. Στόχος του ελληνικού κράτους από τούδε και στο εξής θα πρέπει να είναι ένας και μοναδικός: Να δοθούν παραπάνω κίνητρα για να γεννάει η κάθε γυναίκα τουλάχιστον 2 παιδιά. Θα πρέπει για τα επόμενα (τουλάχιστον είκοσι) χρόνια, πολύτεκνοι να θεωρούνται όσοι κάνουν τουλάχιστον δύο παιδιά και να τυγχάνουν περισσότερων προνοιακών επιδομάτων.
 • Την παροχή ουσιαστικών κινήτρων και στήριξης προς νέους γονείς ώστε να αποκτούν παιδιά και να μπορούν να τα μεγαλώνουν.
 • Την ισόρροπη οικονομική και πληθυσμιακή ανάπτυξη αστικών περιοχών και υπαίθρου, ιδίως των απομακρυσμένων, ορεινών και ακριτικών περιοχών και ιδίως των νησιών.
 • Η μετανάστευση για τους Έλληνες να είναι αποτέλεσμα επιλογής και όχι από ανάγκη. Ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων για παλιννόστηση.

Προτείνουμε

 • Για τις μη-εργαζόμενες μητέρες: Να θεσπιστεί επίδομα, στο επίπεδο τουλάχιστον ενός βασικού σήμερα μισθού, το οποίο θα λαμβάνουν τουλάχιστον μέχρι και 18 μήνες από τη γέννηση του τέκνου τους. Εάν ο σύζυγος δεν εργάζεται, παροχή επιδόματος και στον σύζυγο για το ίδιο χρονικό διάστημα.
 • Για τις εργαζόμενες μητέρες: Επαύξηση του πλαισίου του υφιστάμενου νόμου με προστασία των εργαζόμενων μητέρων μέχρι και 24 μήνες από τη γέννηση του παιδιού (από 18 μήνες που είναι σήμερα στον ιδιωτικό τομέα). Το ίδιο, και στα πλαίσια της αρχής της ισότητας, θα πρέπει να ισχύει και για τους άνδρες, μόλις ανακοινώνουν στην εργασία τους ότι οι γυναίκες τους κυοφορούν.
 • Μείωση εργοδοτικών εισφορών σε νέες και νέους εργαζόμενους γονείς, προκειμένου να έχουνε ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • Παροχή αυξημένου αφορολογήτου ορίου σε οικογένειες που θα αποκτούν από 2 παιδιά και πάνω, το οποίο θα προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Τα παιδιά δεν πρέπει να αποτελούν πρακτικά, όπως συμβαίνει σήμερα, τεκμήριο φορολόγησης!
 • Εφάπαξ καταβολή ποσού στα νέα ζευγάρια με τη γέννηση του τέκνου (π.χ. για αγορές ρούχων, για βρεφικές τροφές κλπ.).
 • Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κατοικιών που ανήκουν στην ιδιοκτησία του κράτους σε νέους γονείς για μία πενταετία και επανεξέταση για τυχόν επέκτασή της. Χαμηλότοκα και ευνοϊκά δάνεια σε οικογένειες με νέα τέκνα χωρίς δική τους οικία, προκειμένου να αγοράσουν την πρώτη κατοικία τους.
 • Ίδρυση επαρκούς αριθμού βρεφονηπιακών σταθμών (π.χ. μέσω ΣΔΙΤ), προκειμένου να μπορούν οι εργαζόμενες μητέρες, ιδίως των μονογονεϊκών οικογενειών να εργάζονται και τα παιδιά τους να φυλάσσονται σωστά.
 • Ενίσχυση των διοικητικών ωφελημάτων των πολυτέκνων και διευκόλυνσή τους ιδίως σε ότι αφορά σε παροχή επαγγελματικών αδειών, αδειών επιτηδευματία ή για άσκηση επιχειρηματικών άλλων δραστηριοτήτων.
 • Η Ελλάδα είναι η πρώτη σε εκτρώσεις χώρα στην Ευρώπη και η τρίτη στον κόσμο, με περίπου 250.000 ετησίως, ήτοι υπερδιπλάσιες από τις γεννήσεις. Προτείνουμε την εισαγωγή και ενίσχυση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία αλλά και τη δημιουργία δομών ενημέρωσης, και δομών ηθικής και υλικής στήριξης σε γυναίκες που επιθυμούν κάτω από πιο κατάλληλες συνθήκες να συνεχίσουν την κύηση.
 • Επιπλέον απλούστευση και διευκόλυνση της δυνατότητας υιοθεσίας τέκνων από ζευγάρια με πρόβλημα υπογονιμότητας, μέσω αλλαγής της νομοθεσίας.
 • Αμέριστη συμπαράσταση του κράτους και του κλάδου παροχής υπηρεσιών υγείας σε ζευγάρια με πρόβλημα υπογονιμότητας, (π.χ. με χρηματική υποστήριξη σε μεγάλο ποσοστό εξετάσεων καθώς και εξωσωματικών γονιμοποιήσεων). Πραγματικά Δωρεάν Υπηρεσίες για όλες τις κυοφορούσες.
 • Εντατικοποίηση της προσπάθειας του ελληνικού κράτους να επαναπατριστούν όχι μόνο οι νέοι που έφυγαν κατά την περίοδο της κρίσης στο εξωτερικό, αλλά και ελληνικές οικογένειες που ζουν χρόνια στο εξωτερικό και έχουν το νόστο της επιστροφής στην πατρίδα. Παροχή φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων για παλιννόστηση φυσικών προσώπων.
 • Κοινοποίηση και διαρκής δημόσιος διάλογος για το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και τις πολύπλευρες συνέπειές του, και ενίσχυση του προτύπου της πολυμελούς οικογενείας, μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
 • Για την καλύτερη εφαρμογή των ανωτέρω προτείνουμε την ίδρυση ειδικής εποπτικής και συντονιστικής αρχής σε επίπεδο υφυπουργείου για τον ευχερέστερο συντονισμό και την ενεργοποίηση και άλλων φορέων: τοπικών αρχών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των φορέων και συλλόγων των πολυτέκνων.

Δημόσια Διοίκηση

Δεν πιστεύουμε στις εύκολες και απλοϊκές αναλύσεις ότι δήθεν  η καρδιά των προβλημάτων της χώρας βρίσκεται στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης και μόνο. Η πραγματικότητα είναι πως αυτό που νοσεί είναι οι σχέσεις της Δημόσιας Διοίκησης με το κοινωνικό, οικονομικό και κυρίως πολιτικό σύστημα της χώρας. Συνεπώς, οι απαραίτητες αλλαγές είναι πολύ πιο σύνθετες και θα πρέπει να  συνοδεύονται από αλλαγές λειτουργιών, διαδικασιών, τεχνολογικής υποδομής, τεχνογνωσίας και κουλτούρας και να περιλαμβάνονται σε ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα εφαρμογής.

Οραματιζόμαστε

 • Ένα κράτος με 5.000 υπαλλήλους με υψηλά προσόντα  σε όλα τα Υπουργεία. Θα υποστηρίζουν την πολιτική ηγεσία στην παραγωγή του νομοθετικού πλαισίου, στη στοχοθεσία, στην εκπόνηση της στρατηγικής και θα ελέγχουν το ευρύτερο δημόσιο.
 • Κάθε οργανισμό της δημόσιας διοίκησης που εξυπηρετεί πολίτες,  χειραφετημένο από τα πολιτικά κόμματα, όπως σε τόσες άλλες σύγχρονες δημοκρατίες. Το ΕΣΥ εκτός Υπουργείου Υγείας, τα σχολεία εκτός  Υπουργείου Παιδείας, τα έσοδα εκτός Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, οι κοινωνικές μεταβιβάσεις και υπηρεσίες εκτός των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Ένα Δημόσιο που επιλέγει τις διοικήσεις  μόνο του· που έχει περιγράψει για κάθε θέση τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά της· που αξιολογεί τους υπαλλήλους μόνο του· που επιβραβεύει όσες υπηρεσίες και όσους υπαλλήλους βοηθούν στη βελτίωση της εμπειρίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών· που τιμωρεί άμεσα τους επίορκους υπαλλήλους και όλους όσους αμελούν το έργο τους θεωρώντας ότι η μονιμότητα καλύπτει πράξεις, παραλείψεις και μη παραγωγή έργου.
 • Ένα  Δημόσιο χωρίς στρατιές μετακλητών υπαλλήλων και με γενικές γραμματείες δραστικά μειωμένες. Ένα Δημόσιο που θα επιτρέπει στους υπαλλήλους να εκφράζουν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της υπηρεσίας και να υλοποιεί τις αναγκαίες από αυτές.
 • Ένα Δημόσιο που προωθεί σε θέσεις ευθύνης όσους προτείνουν ρεαλιστικές καινοτόμες αλλαγές και συνδράμουν στην υλοποίησή τους. Όχι αβασάνιστα μόνο στη βασιλεία των επετηρίδων.
 • Ένα δημόσιο που αξιοποιεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα ανοικτά δεδομένα, έχοντας καταργήσει την ανάγκη απευθείας επαφή με τον πολίτη. Που δεν αποδίδει πολλαπλές ταυτότητες και κωδικούς σε πολίτες και  επιχειρήσεις. Που δε ζητάει κανένα πιστοποιητικό που το ίδιο εκδίδει.
 • Ένα δημόσιο που δουλεύει χάριν των πολιτών, όχι χάριν των υπαλλήλων, των προμηθευτών και των πολιτικών, όπως συμβαίνει σήμερα.

Προτείνουμε

 • Την κατάργηση όλων των υπουργείων με τη σημερινή μορφή εκτός των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας και την  επανασύστασή τους ως επιτελικό κράτος – πιλοτήριο της χώρας.
 • Τον άμεσο εξορθολογισμό όλων των υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις με τον δραστικό περιορισμό του αριθμού τους. Τον εκσυγχρονισμό των οργανογραμμάτων  με την καθιέρωση ευέλικτων δομών, όπως των ομάδων διαχείρισης έργου ή των εξειδικευμένων ελεγκτικών σωμάτων.
 • Την επιλογή όλων των διοικητών οργανισμών από το ΑΣΕΠ με ανοικτούς και όπου κρίνεται σκόπιμο με διεθνείς, διαγωνισμούς. Χωρίς κομματικές ή υπουργικές παρεμβάσεις που όταν εντοπίζονται, πρέπει να τιμωρούνται με έκπτωση από το αξίωμα του Υπουργού.
 • Την υλοποίηση προγραμμάτων επιβράβευσης καινοτομίας, που προέρχονται από υπαλλήλους. Την υλοποίηση συστημάτων αξιολόγησης από το ίδιο το Δημόσιο και τον περιορισμό της υπουργικής εποπτείας στην έγκριση των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων.
 • Τη συγκέντρωση κοινών υπηρεσιών όπως η αγορά προμηθειών ή η  διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μειωθεί το κόστος μέσω οικονομιών κλίμακος και να καταπολεμηθεί η διαφθορά.
 • Την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και τη διασφάλιση του expost ελέγχου της εφαρμογής της.
 • Την ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια πληροφορία και τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών μέσω της ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-democracy).
 • Την καθιέρωση εσωτερικού ελέγχου σε όλους τους δημόσιους φορείς και την διεύρυνση του κοινωνικού ελέγχου σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Την αναβάθμιση των ΚΕΠ, ώστε να μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης για κάθε συναλλαγή του πολίτη με το δημόσιο.

Δημόσιες Συμβάσεις

Οι Δημόσιες συμβάσεις αποτελούν σημαντικότατο τομέα της εκάστοτε οικονομικής δραστηριότητας. Στη χώρα μας, αν και δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία, υπολογίζεται πως αποτελούν  περίπου το 20% του ΑΕΠ και συνεπώς βρίσκονται στον μέσο όρο των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α.
Με δεδομένη την ανυπαρξία διοίκησης, τη σπατάλη και αδιαφάνεια και συνεπώς και τη διαφθορά που μαστίζει τον τομέα αυτό, δεν είναι παράλογο να περιμένουμε πως με τον εξορθολογισμό του συστήματος δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών μπορούμε να εξοικονομήσουμε το 20% του κονδυλίου τους δηλαδή 4 δις ετησίως! Χαρακτηριστικά δε γνωρίζουμε πόσες αναθέτουσες αρχές έχουμε και τις εκτιμούμε σε περίπου 5.000.

Οραματιζόμαστε

 • Σύστημα δημοσίων συμβάσεων σύγχρονο, διαφανές, ελεγχόμενο, αποτελεσματικό και λειτουργικό.

Προτείνουμε

 • Τη  θέσπιση απλών και ενιαίων κανόνων για όλες τις δημόσιες συμβάσεις και όλες τις αναθέτουσες αρχές. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις από τους ενιαίους αυτούς κανόνες πρέπει να θεσπίζονται μόνον όταν αυτές δικαιολογούνται αντικειμενικά.
 • Την ταχύτατη υιοθέτηση των ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων. Χρειάζεται πραγματική πολιτική βούληση για ρήξη με τα συμφέροντα.
 • Τη  θέσπιση ενός φορέα με εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας για την εξέταση των ενστάσεων . Ο φορέας αυτός θα υποχρεούται να εκδώσει απόφαση εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, ενώ οι αποφάσεις του θα μπορούν να προσβληθούν στα δικαστήρια.
 • Την αντιστροφή της διαδικασίας ανοίγματος των προσφορών (πρώτα οι οικονομικές και μετά η τεχνική του μειοδοτούντος), όπου αυτό είναι εφικτό.
 • Τον ανασχεδιασμό  και την ανακατασκευή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμβάσεων, ώστε να καταστεί  λειτουργική για όλες τις δημόσιες συμβάσεις με προϋπολογισμό άνω των 60.000 ευρώ, καθώς και η εστίαση στην φιλικότητα της εφαρμογής προς στους χρήστες της.
 • Τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταλόγου ανάρτησης των προϊόντων που οι επιχειρήσεις προσφέρουν (ηλεκτρονικό σουπερμάρκετ) και η υποχρέωση όλων των αναθετουσών αρχών να προμηθεύονται τα υλικά που έχουν ανάγκη από αυτόν.
 • Τη στοχοθέτηση των νέων μορφών δημοσίων συμβάσεως, ώστε όλες οι αναθέτουσες αρχές να τις αυξήσουν ώς ποσοστό του συνόλου των συμβάσεων.
 • Την επανεξέταση των προγραμμάτων κατάρτισης των στελεχών που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις και η ανάπτυξη νέων πιο στοχευμένων προγραμμάτων. Επίσης, απαιτείται η πιστοποίηση των στελεχών που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις.
 • Τη μελέτη και εξέταση οικονομικών ή άλλων κινήτρων για τα στελέχη που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις.
 • Τη δημιουργία μιας κεντρικής  αναθέτουσας Αρχής σε κάθε υπουργείο καθώς και σε κάθε περιφέρεια.
 • Την αναδιοργάνωση των ελεγκτικών αρχών και ενοποίησή τους. Την απλοποίηση των ελεγκτικών  διαδικασιών και δημιουργία βάσης ελεγκτικών  ευρημάτων καθώς και κοινού οδηγού ελεγκτικών διαδικασιών.
 • Τη δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων των Δημοσίων Συμβάσεων. Πρόκειται για σημαντικό έργο που όταν υλοποιηθεί, θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς και την πηγή πληροφόρησης των στελεχών, καθώς και πηγή άντλησης στοιχείων για την άσκηση της κατάλληλης πολιτικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Δημόσια Περιουσία

Η στείρα αντιπαράθεση περί ιδιωτικοποίησης ή μη της δημόσιας περιουσίας είναι χαρακτηριστική της παθογένειας του δημόσιου διαλόγου και συγκαλύπτει την κρυφή συμφωνία για μη αποτίμηση και άρα ανορθολογική  διαχείρισή της.
Μεγαλύτερη σημασία έχει η ορθή αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος του ελληνικού λαού, όπως έχει γίνει σε πολιτισμένες χώρες (Αυστρία, Σουηδία, Σιγκαπούρη). Η εμπορική αξιοποίηση μπορεί να αποδώσει τουλάχιστον 5%. Το παράδειγμα του fund Temasek της Σιγκαπούρης, που απέδωσε 18% κατά μέσο όρο για 34 χρόνια, είναι ενδεικτικό.

Οραματιζόμαστε

 • Μια δημόσια περιουσία που δεν ξεπουλιέται με ασήμαντο κέρδος στη χειρότερη οικονομική συγκυρία της χώρας μας.
 • Μια ορθά αποτιμημένη, εμπορικά αξιοποιήσιμη, καλοσυντηρημένη δημόσια περιουσία.

Προτείνουμε

 • Την κατά προτεραιότητα αποτίμηση, σε συνεργασία με το Κτηματολόγιο,  της δημόσιας περιουσίας που δόθηκε στο νέο ταμείο. Την ετήσια δημοσιοποίηση επικαιροποιημένης αποτίμησης.
 • Την ενεργητική διαχείριση όλων των εμπορικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την παροχή μερίσματος άνω του 5%. Το μέρισμα θα χρησιμοποιείται για τη μείωση της φορολογίας και την στήριξη του κοινωνικού κράτους.
 • Την απαγόρευση ιδιωτικοποίησης περιουσιακών στοιχείων πριν γίνει έκθεση περί ωρίμανσης της αξίας του και υλοποίηση της απόφασης μόνο μετά από απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.
 • Τη σταδιακή μεταφορά των επενδύσεων υποδομών στο ταμείο αυτό ώστε να προγραμματίζονται με σκοπό και την αύξησητης αξίας της περιουσίας του Δημοσίου.

Τοπική αυτοδιοίκηση και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Οραματιζόμαστε

 • Μια τοπική αυτοδιοίκηση κοντά στον πολίτη. Με ουσιαστικές αρμοδιότητες και οικονομική αυτοτέλεια για να τις στηρίξει.
 • Δήμους και περιφέρειες με ενεργή συμμετοχή στην εκπόνηση του  μοντέλου ανάπτυξης της περιοχής τους.

Προτείνουμε

 • Τη μεταφορά εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες που θα συμπτυχθούν σε επτά. Μεσοπρόθεσμα, με την κατάργηση των άρθρων 101 και 102 του Συντάγματος, καταργούνται και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις.
 • Την ανα-οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων όλων των επιπέδων διακυβέρνησης με την καθιέρωση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με την κεντρική διοίκηση. Στοχεύουμε στην εφαρμογή της σύγχρονης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (Γαλλικό σύστημα).
 • Τη σταδιακή μεταφορά πόρων από τους φόρους ΦΠΑ και ακινήτων στους δήμους, ώστε να ενισχυθεί η οικονομική τους αυτοτέλεια αλλά και η λογοδοσία στους δημότες τους.
 • Τη δημιουργία μητροπολιτικών δήμων, κατά τα πρότυπα των σύγχρονων κρατών ώστε να δοθούν λύσεις στα σημερινά προβλήματα των μεγαλουπόλεων.

Φορολογία – Δημοσιονομικά

Περάσαμε από την εποχή της αδιαφορίας για τη φορολογική συμμόρφωση και της γενικευμένης εξαίρεσης, στην εποχή του φορολογικού στραγγαλισμού των επιχειρήσεων και της μεσαίας τάξης. Ανισόρροπα, με συνεχείς πειραματισμούς και ανερμάτιστες φορολογικές παλινωδίες.

Οραματιζόμαστε

 • Ένα φορολογικό σύστημα χωρίς περιττές εξαιρέσεις και αδικίες. Απλό και σύγχρονο. Σταθερό και διαφανές.

Προτείνουμε

 • Τη σταδιακή μετάβαση, καθώς ανακτούμε δημοσιονομική ευελιξία, σε σύστημα σταθερής φορολόγησης 20-20-20 (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ΦΠΑ).
 • Κίνητρο αναβίωσης επιχειρήσεων με φορολόγηση 15% για τα τρία πρώτα χρόνια, ώστε να επιστρέψουν οι επιχειρήσεις που έφυγαν στο εξωτερικό.
 • Μείωση φορολογίας για τρία χρόνια για κάθε επιχείρηση που δηλώνει κέρδη πάνω από όσα δήλωσε το 2016. Τα παραπάνω κέρδη φορολογούνται με 10%. Παρόμοιο σύστημα μείωσης κατά 50% των παραπάνω ασφαλιστικών εισφορών για τρία χρόνια.
 • Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την αντικατάστασή του με φόρο ακινήτων βασισμένο στο πραγματικό ενοίκιο που αποδίδει το ακίνητο. Σταδιακή μεταβίβαση του φόρου αυτού σε βάθος τριετίας στους δήμους.
 • Προαιρετική απαλλαγή από υποχρεώσεις δηλώσεων και φορολόγηση με τεκμήρια για όλες τις επιχειρήσεις μέχρι €30.000 τζίρο.
 • Προαιρετική εναλλακτική φορολόγηση (cashaccounting – Βρετανικό σύστημα) για όλες τις επιχειρήσεις μέχρι €150.000 τζίρο.
 • Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση και εξόφληση χωρίς μετρητά για όλα τα τιμολόγια.
 • Τον έλεγχο των δημοσίων οικονομικών από ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή με υψηλές εγγυήσεις ανεξαρτησίας και κύρος.
 • Τη  μείωση της δυνατότητας δανεισμού για όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Οικονομία – Παραγωγικό Μοντέλο

Μετά από επτά χρόνια οξείας κρίσης – γεγονός πρωτοφανές για οποιαδήποτε ανεπτυγμένη οικονομία – η ανάπτυξη και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου αποτελούν ακόμη ζητούμενο. Ακόμη χειρότερα, με μια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα  βυθισμένη στα χρέη, εισάγουμε συνταγές απελευθέρωσης από το εξωτερικό χωρίς καμία προσαρμογή ή πρόνοια για σταδιακή μετάβαση.
Ο φόβος είναι πραγματικός. Μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα μοντέλο εφιαλτικό: μια οικονομία χωρίς βάθος και χωρίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια οικονομία που χάνει τις θέσεις εργασίας με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, καθώς οι νέοι με τα περισσότερα εφόδια φεύγουν στο εξωτερικό.

Οραματιζόμαστε

 • Μια οικονομία με βάθος, με επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, αλλά και με λιγότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
 • Μια οικονομία δυναμική, χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία θα υπάρχουν κίνητρα για παραγωγή, εργασία και πρόοδο. Μια οικονομία στην οποία το κράτος δε θα μπαίνει «συνέταιρος» στην παραγωγή και την εργασία, αλλά θα ρυθμίζει τις αγορές ώστε να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. Θα παρεμβαίνει ενεργά, ώστε να διορθώνει τις εγγενείς αδυναμίες και θα διασφαλίζει την τήρηση κανόνων και νόμων.

Προτείνουμε

 • Τη σύνταξη ενός οδικού χάρτη για την έξοδο από την κρίση. Θα περιλαμβάνει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για την οικονομία και θα προϋποθέτει την πολιτική βούληση για σύγκρουση με συμφέροντα και συντεχνίες, ώστε να υπάρξει ορθολογική κατανομή δαπανών και παραγωγική ανάταξη κλάδων που είναι βιώσιμοι και προσφέρουν στο εθνικό εισόδημα.
 • Την εκπόνηση επιχειρησιακού αναπτυξιακού σχεδίου (businessplan),  ώστε να μειωθεί η αβεβαιότητα για την ελληνική οικονομία.
 • Την παροχή κινήτρων για εισροή κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα.
 • Δραστικές νομοθετικές παρεμβάσεις για επιτάχυνση της επίλυσης του προβλήματος των κόκκινων δανείων.
 • Τη χρήση όλων των διαθέσιμων αναπτυξιακών εργαλείων για τη στήριξη των ελληνικών ΜμΕ.
 • Κρατική βοήθεια και άρση των αντικινήτρων σε εξωστρεφείς και καινοτόμες πρωτοβουλίες.
 • Τη δυνατότητα των δανειοληπτών σε αποδεδειγμένη αδυναμία να αγοράσουν τα δάνεια πρώτης κατοικίας στην ίδια ή λίγο μεγαλύτερη τιμή από αυτή στην οποία πωλούνται στα ξένα funds.
 • Τη δημιουργία ειδικών ζωνών καινοτομίας για επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με πανεπιστήμια (universitystartups).
 • Το δραστικό περιορισμό του προληπτικού ελέγχου στις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων για μείωση της γραφειοκρατίας  με παράλληλα ενίσχυση του κατασταλτικού ελέγχου.
 • Την κατάργηση του αναπτυξιακού νόμου με παράλληλη κατάργηση των αντικινήτρων.
 • Τον μηδενισμό της φορολογίας για τα τρία πρώτα χρόνια και την παροχή κινήτρων για την χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων (angelfunding κτλ.)
 • Τον διπλασιασμό του ύψους των αποσβέσεων για επενδύσεις που ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας.

Ενεργειακή Πολιτική

Ο εθνικός ενεργειακός στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να έχει ως βασικούς στόχους τη διασφάλιση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας ανάντη στο ανεξέλεγκτο ενεργειακό χρηματιστήριο των πετρελαιοπαραγωγών χωρών και την προσήλωση στους ευρωπαϊκούς στόχους για βιώσιμη ένταξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό ισοζύγιο.

H ενέργεια ως τομέας μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει στις επενδύσεις, να συμβάλει στην ανάπτυξη και στην διεύρυνση της απασχόλησης, υπό ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζεται στις αρχές του ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού, στην αξιοποίηση των εγχώριων πόρων και στις οικονομικά και περιβαλλοντικά βέλτιστες πρακτικές και επιλογές.

Οραματιζόμαστε

 • Την Ελλάδα περιφερειακό κόμβο φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Την αποτελεσματική αξιοποίηση του δυναμικού των εγχώριων πόρων καθώς και των πλεονεκτημάτων της χώρας σε ότι αφορά στις ΑΠΕ
 • Την αξιοποίηση του ευνοϊκού πλαισίου που παρέχει η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω της διασφάλισης της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για κτήρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (ΖΕΒ)
 • Την μετάβαση σε φθηνή, καθαρή και ασφαλή ενέργεια για όλους.
 • Η ηλεκτρική ενέργεια να γίνειμοχλός ανάπτυξης τόσο για την Κοινωνία όσο και για την Βιομηχανία.
 • Υποκατάσταση του πετρελαίουγια την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και υποκατάσταση της χρήσης των παραγώγων του στις μεταφορές με τη χρήση της ηλεκτροκίνησης και του βιοαερίου ακόμα και στις καθημερινές μετακινήσεις με Ι.Χ. οχήματα, κατά το δυνατόν στον μεγαλύτερο βαθμό.

Προτείνουμε

 • Την σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής,το οποίο θα καθορίζει και θα υλοποιεί την πολιτική στον ενεργειακό τομέα.
 • Την δημιουργία Υφυπουργείου Ενέργειαςστο πλαίσιο λειτουργίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Έξυπνα μικρο-δίκτυα (smart–micro–grids)για διασπαρμένη παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, διασπαρμένα κέντρα φόρτισης και ψηφιοποιημένα ηλεκτρικά δίκτυα, σε Έξυπνες Πόλεις (smart cities) με Ηλεκτρικά Οχήματα .
 • Την κατάρτιση αναπτυξιακού εργαλείου επανεστίασης της οικοδομικής δραστηριότητας με κίνητρα, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή ανακαίνιση του πεπαλαιωμένου και τεχνολογικά παρωχημένου κτιριακού στοκ της χώρας από το Υφυπουργείο Ενέργειας, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων και την Ενεργειακή Φτώχεια.
 • Τον επανασχεδιασμό του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» σε «Εξοικονόμηση & Παραγωγή Ενέργειας κατ’ οίκον», δίδοντας την δυνατότητα εγκατάστασης μικρών μονάδων ΑΠΕ (π.χ. PVs, BIPVs, κ.α) υπό καθεστώς net metering – επιτρέποντας και την αποθήκευση ενέργειας.
 • Φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις που αφορούν στους κλάδους των Ηλεκτρικών Οχημάτων, Συστημάτων Αποθήκευσης και Συνεταιριστικών Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες θα επιφέρουν οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στις μετακινήσεις, στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Ουσιαστικά κίνητρα για την ανάπτυξη διασπαρμένων κέντρων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και συναφών επιχειρήσεων συντήρησης και ανανέωσης στόλου.
 • Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ και άλλους Εθνικούς πόρους, εστιασμένων έργων ΑΠΕ των Δήμωνμε συμψηφισμό της παραγόμενης ενέργειας μερικώς για την λειτουργία των Δήμων και μερικώς για την μείωση των τιμολογίων ενέργειας σε Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες (Άνεργοι, ΑΜΕΑ, υπερήλικες κ.α.)
 • Ανάπτυξη νέων επενδυτικών εργαλείων (π.χ φορολογικές ελαφρύνσεις, χρηματοδότηση από τρίτους, κ.ά.) για παροχή κινήτρων στις ΜμΕ, σε τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος, σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO50001.

Υγεία

Είναι δεδομένο πως μεγάλο μέρος του δημοσιονομικού εκτροχιασμού προήλθε από τον χώρο της υγείας. Σήμερα όμως, τα νοσοκομεία στενάζουν υπό το βάρος της έλλειψης υλικών και ανθρώπινων πόρων. Το κόστος προσαρμογής δεν το πληρώνουν όσοι υπερσυνταγογραφούν αλλά οριζόντια όλοι οι ασθενείς.

Οραματιζόμαστε

 • Ένα σύστημα υγείας που περιλαμβάνει στη λειτουργία του το σύνολο των δομών υγείας δημοσίων και ιδιωτικών, παρέχει αξιοπρεπή περίθαλψη σε όλους και μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες

Προτείνουμε

 • Το Υπουργείο Υγείας αποκτά επιτελικό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στηνεκπόνηση και επεξεργασία πολιτικής υγείας.
 • Εφαρμογή του πρότυπου ποιότητας EN15224, ενός ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης υπηρεσιών υγείας, σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές.
 • Ένταξη στον εθνικό σχεδιασμό, υπηρεσιών για άτομα που έχουν ανάγκη από μακροχρόνια φροντίδα, ανακουφιστική φροντίδα, των χρονίως πασχόντων, των ηλικιωμένων και των ασθενών τελικού σταδίου.
 • Ο ΕΟΠΥΥ ενισχύεται με σειρά παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, της πολιτικής αγοράς υπηρεσιών υγείας και για την ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.
 • Εκσυγχρονισμός οργάνωσης και λειτουργίας των κρατικών νοσοκομείων και αξιολόγηση των υφιστάμενων μονάδων για την αποδοτικότερη αξιοποίηση τους.
 • Ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης των νοσοκομείων και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος προμηθειών.
 • Τεχνοκρατική στελέχωση των διοικήσεων των νοσοκομείων
 • Επαναφορά των βαθμίδων Επιμελητών, Υποδιευθυντών και Διευθυντών στα δημόσια νοσοκομεία.
 • Εκσυγχρονισμός οργάνωσης και λειτουργίας πρωτοβάθμιας περίθαλψης μετην οργάνωση εθνικού δικτύου Προσωπικών Γιατρών, και την οργάνωση του χώρου των Διαγνωστικών Ιατρικών Υπηρεσιών.
 • Καθιέρωση υποχρεωτικής συνεχούς εκπαίδευσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
 • «ΣΔΙΤ Υγείας» μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και της Ασφαλιστικής αγοράς, με σκοπό την μείωση των ιδιωτικών δαπανών υγείας των νοικοκυριών και την ομαδική ασφάλιση των άνεργων πολιτών μας.
 • Ό εξορθολογισμός του συστήματος, η εξοικονόμηση πόρων και δημιουργία συμπράξεων θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των υγειονομικών προκλήσεων του γηράσκοντος πληθυσμού της χώρας.

Παιδεία

Η σημερινή κατάσταση στην παιδεία, συνέπεια της μακροχρόνιας υποβάθμισής της, έχει οδηγήσει στην κρίση ηθικής και αξιών που βιώνουμε σήμερα. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από τις ιδεοληψίες της κυβέρνησης (η αριστεία είναι ρετσινιά) με κίνδυνο την ανεπανόρθωτη βλάβη του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Οραματιζόμαστε

 • Mια πρωτοβάθμια εκπαίδευση που καλλιεργεί παιδιά με κριτική σκέψη, συλλογική συνείδηση και κοινωνική συμπεριφορά.
 • Μια δευτεροβάθμια εκπαίδευση που τροφοδοτεί τα παιδιά με εφόδια και γνώσεις, ανοικτή σε επιλογές των μαθητών, βοηθώντας τους πιο αδύναμους να συγκλίνουν και τους πιο χαρισματικούς να αναδειχθούν.
 • Μια τριτοβάθμια εκπαίδευση παραγωγό έρευνας και γνώσης. Πανεπιστήμια, κοινότητες ανταλλαγής ιδεών και προώθησης της κοινωνικής και επιστημονικής σκέψης, αποδεσμευμένα από την κομματική κηδεμονία, φυτώρια ανάπτυξης και καινοτομίας.

Προτείνουμε

 • Tην εξασφάλιση πρόσβασης σε όσο το δυνατό περισσότερες οικογένειες, με ειδική μέριμνα για τις μονογονεϊκές, σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης.
 • Τον αναπροσανατολισμό του προγράμματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με έμφαση στη γλώσσα και την κριτική σκέψη και με μείωση της ύλης.
 • Την επαναφορά και την επέκταση του θεσμού του ολοήμερου δημοτικού σχολείου.
 • Την εξάπλωση των πειραματικών και πρότυπων σχολείων σε όλη τη χώρα. Την εισαγωγή του θεσμού του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Την ουσιαστική αυτονομία των πανεπιστημίων με τη μεταφορά των περισσότερων αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας στους εσωτερικούς τους κανονισμούς.
 • Μετά από αλλαγή του Συντάγματος, τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Την άρση των εμποδίων για την ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων.
 • Τη δυνατότητα καθιέρωσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Κοινωνική Ασφάλιση

Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας έχει συγκεντρώσει όλες τις παθογένειες του λαϊκισμού. Συγκάλυψη των προβλημάτων κάτω από το τραπέζι, μεταφορά των βαρών από τους ηλικιωμένους στους νέους, κρυφές, χαριστικές, διευθετήσεις, ανισότητα και έλλειψη δικαιοσύνης. Σήμερα, με την αποσύνδεση της σύνταξης από τις εισφορές, μεταφέρουμε το μοντέλο της φορολογίας στην ασφάλιση: ο ασφαλισμένος δεν παίρνει για τα χρήματά του καμία ανταπόδοση.

Οραματιζόμαστε

 • Ένα ισχυρό συνταξιοδοτικό ταμείο με επαγγελματική επενδυτική πολιτική και ισχυρά αποθεματικά που να επενδύονται δίκαια (fairinvesting), εισάγοντας της σύζευξη κοινωνικής και οικονομικής στόχευσης.
 • Ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που εξαλείφει την φτώχεια των ηλικιωμένων και αντιμετωπίζει καλύτερα το δημογραφικό πρόβλημα.
 • Ένα σύστημα χωρίς κρυφούς κανόνες και αδικίες. Ένα διαφανές σύστημα που όλες και όλοι ξέρουν τι θα πληρώσουν και θα τι θα πάρουν ως ανταπόδοση.

Προτείνουμε

 • Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με τρεις πυλώνες.
 • Η εθνική σύνταξη χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό και εξαντλεί τις υποχρεώσεις του κράτους.
 • Οι εισφορές του πρώτου πυλώνα των ασφαλισμένων, αυτές που πληρώνουν τους συνταξιούχους άμεσα, θα εισάγονται σε σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης.
 • Οι εισφορές του δεύτερου (ομοιοεπαγγελματικού) πυλώνα κεφαλαιοποιούνται, επενδύονται και αποθεματοποιούνται και αποτελούν χρήματα του ασφαλισμένου.
 • Το κράτος δίνει φορολογικά κίνητρα για ατομικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια (τρίτος πυλώνας).
 • Την έκδοση ομολόγων επιτάχυνσης για την γρήγορη ολοκλήρωση της περιόδου μετάβασης από το παλαιό στο νέο ασφαλιστικό σύστημα.
 • Την προαιρετική ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών στον δεύτερο και τρίτο πυλώνα.
 • Τη σταδιακή κατάργηση των υγειονομικών εισφορών και την πλήρη χρηματοδότηση του ΕΣΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος μέτρων στήριξης της οικογένειας ώστε να αντιμετωπίσουμε την υπογεννητικότητα που σκοτώνει τον λαό και την οικονομία της χώρας μας.

Πολιτισμός

Σήμερα ο Πολιτισμός στην Ελλάδα βρίσκεται στη ζώνη του λυκόφωτος. Ο Πολιτισμός δε μπορεί να συνεχίσει να είναι μία αφηρημένη φιλοσοφική έννοια. Πρέπει να δημιουργήσει πλούτο, να ενισχύσει τους επαγγελματίες του, να διαδώσει την ελληνική δημιουργία εκτός συνόρων, να επιμορφώσει τους πολίτες, να αναδείξει την ιδιαίτερη ταυτότητα του κάθε τόπου, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να είναι αειφόρος αναπτυξιακά και βιώσιμος στο διηνεκές.
Ο Πολιτισμός μπορεί να κινητοποιήσει δεκάδες διαφορετικούς μεταξύ τους επαγγελματικούς κλάδους σε κάθε γωνιά της χώρας. Η αναζωπύρωση, με όραμα, του Πολιτιστικού γίγνεσθαι, είναι επιτακτική ανάγκη. Είναι το μοναδικό προϊόν, που δε μπορεί να παραχθεί πουθενά αλλού στον κόσμο, με τη δική μας Ελληνική και ιδιαίτερη σφραγίδα. Πίσω του θα συμπαρασύρει, κάθε κλάδο που συνδέεται, με τον ελληνικό τρόπο ζωής, διατροφή, συνήθειες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, κάθε είδους προϊόν και δημιούργημα.

Οραματιζόμαστε

 • Τη σύνδεση του πολιτιστικού προϊόντος με την κοινωνία και την αγορά και πάντα με εκπαιδευτικό προσανατολισμό.
 • Τη δημιουργία, μέσω του πολιτιστικού προϊόντος, κέρδους και πλούτου για την κοινωνία
 • Το «μπόλιασμα» όλων των Ελλήνων ότι «οι πέτρες» είναι κληρονομιά που πρέπει να τους ενώνει πάνω από μικροψυχίες.
 • Ένα σχέδιο πολιτιστικής διαχείρισης σε βάθος δεκαετίας, με στόχους, χρονοδιαγράμματα, αξιολόγηση και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Προτείνουμε

 • Την αποδυνάμωση του ρόλου του υπουργού Πολιτισμού και αποκέντρωση εξουσιών. Να δοθεί αυτονομία στις υπάρχουσες υπηρεσίες του Υπουργείου να λειτουργούν αξιοκρατικά και με όχι πολιτικά κριτήρια.
 • Την ίδρυση ανεξάρτητων Πολιτιστικών αρχών (συμβούλιο Τεχνών που θα προτείνει πρόσωπα για κάθε μεγάλο πολιτιστικό Οργανισμό, κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού)
 • Την αυτονομία σε όλους τους μεγάλους καλλιτεχνικούς οργανισμούς και μαζί με τα καλλιτεχνικά και ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια λειτουργίας τους.
 • Το διαχωρισμό της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Αναζητούμε και άλλους σαν και εμάς. Ανθρώπους υπεύθυνους. Πριν βάλουμε τέλος στην οικονομική και κοινωνική κατάρρευση, πρέπει να βάλουμε τέλος στην ανευθυνότητα.

Πιστεύουμε στη δύναμη της ελπίδας και από αυτή αντλούμε αισιοδοξία ότι πολλοί θα έλθουν κοντά μας.

Η κοινωνία τους περιμένει να δοκιμάσουν.