Στέλεχος του Τραπεζικού Τομέα & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Με σπουδές σε Ελλάδα, Μ. Βρετανία, Ιταλία και Ισπανία, εργάστηκε σε Dealing Rooms Τραπεζών και εταιρειών του Χρηματοπιστωτικού χώρου στην Αθήνα, Φρανκφούρτη και Λευκωσία. Πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων από την Τράπεζα της Ελλάδος και Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων από το Χρηματιστήριο Αθηνών, Certificate of Corporate Finance, Chartered Institute of Securities & Investments.

Σήμερα, είναι στέλεχος του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού του Τομέα Διαχείρισης Διαθεσίμων & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών μεγάλης Ελληνικής Τράπεζας.

Σύμβουλος του Ιδρύματος Πασχάλη & Ιωάννας Τερζή.

Είναι Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων & MBA Banking [Exon]. Ομιλεί Αγγλικά, Ισπανικά & Ιταλικά.