Εδώ θα βρείτε χρήσιμο υλικό για την Δημοκρατική Ευθύνη, διαθέσιμο προς αποθήκευση.

Λογότυπο της Δημοκρατικής Ευθύνης
Σε μορφή JPG
Σε μορφή PNG
Σε μορφή PDF