Ο Πασχάλης Βλάχος είναι 38 ετών, πατέρας 3 παιδιών, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα Προμηθειών και Συμβάσεων, όντας Διευθυντής σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό έργων με μεγάλους προϋπολογισμούς, είναι εξοικειωμένος με συμβάσεις διαχείρισης έργων και αγαθών, καθώς και με την διαχείριση έργων υψηλού δείκτη κινδύνων και λειτουργιών.